נשים בימי הביניים: דת ותרבות באירופה

על התערוכה

בשיעור זה בקשנו להכיר כמה שיותר נשים מקבוצות שונות ומדרכי חיים מגוונות באירופה הצפונית בימי הביניים. הקורס הילך על הממשק שבין טיפוס או קבוצה של נשים לבין נשים בודדות יוצאות דופן ובין התבוננות בנשים כקבוצה לבין השוואה מגדרית מתמדת בין נשים לבין גברים. בקשנו להכיר את חייהן של נשים בימי הביניים ממספר רב של פרספקטיבות: דרך מחשבה תיאולוגית, מערכות חקיקה, תפיסות רפואיות, חיי יום יום, עשייה דתית, מוסדות ומעמדות. התמקדנו בנשים נוצריות אך ערכנו השוואות בינן לבין נשים יהודיות שהיו שכנות שלהן. קראנו כתבים

שכתבו על נשים, עבור נשים וכתבים שכתבו נשים בעצמן

משימת הסיכום של הקורס הייתה כתיבה של עבודה על אישה בודדה או קבוצה של נשים תוך כדי ניסיון לאפיין מימד מחייהן דרך מספר מקורות. כל עבודה מתמקדת במקורות מסוגים שונים, חלקם כתובים וחלקם ויזואליים או חומריים. בתערוכה ניתן לראות את מגוון הנשים וקבוצות הנשים שנבחרו על ידי תלמידות ותלמידי הקורס ולהתוודע אל שאלות המחקר והמקורות בהם עסקו התלמידים והתלמידות